กิจกรรมบริจาคโลหิต

กิจกรรมบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัททิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด มหาชน โรงงานพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านมนุษยธรรมและการมีส่วนร่วมทางสังคมผ่านการบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาด ในโครงการ “แล้งนี้ ไม่แล้งน้ำใจ ด้วยการให้ โลหิต”