โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ สนับสนุนน้ำดื่ม น้ำผลไม้ และเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนแรงดันสูง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในสถานการณ์โควิด-19 เดือนสิงหาคม 2564

6 ส.ค. ​
แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลเลิศสิน​ น้ำผลไม้ขนาด 200มล. จำนวน 50 ลัง (1,200 กล่อง)

11 ส.ค.

น้ำดื่มออร่าขนาด 500มล. จำนวน 100 แพ็ค (1,200 ขวด)​ และน้ำผลไม้ขนาด 200มล. จำนวน 400 ลัง (9,600 กล่อง)

19 ส.ค.

กรมแพทย์ทหารเรือ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าบริจาคเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนแรงดันสูง (high flow) จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 200,000 บาท