โรงงานพระประแดง และโรงงานสุราษฎร์ธานี รางวัล EIA Monitoring Award

EIA Monitoring Award

โรงงานพระประแดง และโรงงานสุราษฎร์ธานี รางวัล EIA Monitoring Award

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 | โรงงานพระประแดง และโรงงานสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำปี 2566 หรือ EIA Monitoring Awards 2023 จากโครงการท่าเทียบเรือยางมะตอย ในระดับดีเด่น ที่มีการจัดการและรักษาสิ่งแวดล้อมตามมาตรการของ EIA โดยได้รับเกียรติจากนาย จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประธานและผู้รับมอบรางวัลโดย คุณสุทัศน์ ธรรมยศ ผู้จัดการโรงงานพระประแดง และคุณสุเทพ เกิดสมบัติ หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล โรงงานสุราษฎร์ธานี เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับมอบในครั้งนี้ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้รับเกียรติร่วมรออกบูทภายในงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการและกิจกรรมด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ในงาน