ฝ่ายขายเอาใจลูกค้าสายรักสุขภาพสนับสนุนงานวิ่งการกุศล “Prachuap Khiri Run Season 4 By Tipco”

Prachuap Khiri Run Season 4 By Tipco

ฝ่ายขายเอาใจลูกค้าสายรักสุขภาพสนับสนุนงานวิ่งการกุศล “Prachuap Khiri Run Season 4 By Tipco”

ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 บริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ได้เชิญลูกค้าสายรักสุขภาพเข้าร่วมงานวิ่งสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Prachuap Khiri Run Season 4 By Tipco ซึ่งเป็นงานวิ่งที่มอบประสบการณ์สุดพิเศษให้แก่เหล่านักวิ่งบนเส้นทางวิวทะเลที่สวยงาม ณ กองบิน 5 อ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสนับสนุนและมอบเงินบริจาคให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนทั้งหมด 8 แห่ง

บริษัททิปโก้แอสฟัลท์ให้การสนับสนุนการสร้างสุขภาพที่ดี ไม่เพียงแค่ลูกค้าและพนักงาน แต่ยังรวมถึงชุมชนและสังคมที่ก้าวไปพร้อมๆกัน โดยกิจกรรมวิ่งครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมรวมถึงปลูกฝังค่านิยมในการมีจิตสาธารณะผ่านการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเห็นได้จากการที่บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการส่งต่อความสุขสู่สังคมอย่างครบถ้วนทุกมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ด้านธรรมาภิบาล และด้านเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืนกับทั้งบริษัทและสังคมโดยรวมต่อไป