โรงงานสุราษฎร์ธานี โครงการ Safety Health for All – ร่วมกับลูกค้าพัฒนาความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน

Safety Health for All

โรงงานสุราษฎร์ธานี โครงการ Safety Health for All – ร่วมกับลูกค้าพัฒนาความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 | เพื่อส่งเสริม และสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงาน และทรัพย์สินของลูกค้า บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด ร่วมกับ ฝ่ายขาย ลงพื้นที่ลูกค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันมณี ตั้งอยู่ที่ ถ.ปากนคร ต.ท่าซัก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช เพื่อร่วมสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงาน ที่ระบบล่อฟ้าของโรงงานยังครอบคลุมไม่ถึง โดยช่วยให้คำปรึกษา และออกแบบระบบล่อฟ้าให้ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติงาน ดังกล่าว