โรงงานพิษณุโลก กิจกรรมต้อนรับนิสิตคณะแพทยศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน

ต้อนรับนิสิตคณะแพทยศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน

โรงงานพิษณุโลก กิจกรรมต้อนรับนิสิตคณะแพทยศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 | โรงงานพิษณุโลก ได้ต้อนรับนิสิตจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงานและฝึกการปฏิบัติในการสำรวจด้านอาชีวเวชศาสตร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในรายวิชาที่สำคัญของการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมสนับสนุนการพัฒนาทางด้านวิชาการและการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยกิจกรรมครั้งนี้มีนิสิตแพทย์และคณาจารย์เข้าร่วมทั้งหมด 14 ท่าน