เอกอัครราชทูตประจำสถานทูตไทยในประเทศลาว และคณะ ได้เข้ามาเยี่ยมชมบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ลาว (TAL)

Ambassador of the Royal Thai Embassy in Laos

เอกอัครราชทูตประจำสถานทูตไทยในประเทศลาว และคณะ ได้เข้ามาเยี่ยมชมบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ลาว (TAL)

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566, คุณมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูตประจำสถานทูตไทยในประเทศลาว และคณะ ได้เข้ามาเยี่ยมชมบริษัททิปโก้แอสฟัลต์ ลาว (TAL) การเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับทางบริษัทในการนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ยางมะตอย รวมถึงการใช้ยางมะตอยในประเทศลาว ทั้งนี้ยังได้มีการนำเสนอบทบาทการทํางานของบริษัทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาถนนในประเทศลาวอีกด้วย