โรงงานพิษณุโลกโครงการสนันสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบึงตะเครงสู่การเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์

การพัฒนาบึงตะเครงสู่การเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์

โรงงานพิษณุโลกโครงการสนันสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบึงตะเครงสู่การเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์

วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 | โรงงานพิษณุโลก ได้ร่วมจัดบูธกิจกรรมในงานการแข่งขันเรือเร็ว (OR POWERBOAT GRAND PRIX 2023) ณ บึงตะเครง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อร่วมส่งเสริมการพัฒนาบึงตะเครงสู่การเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ และยังเป็นการร่วมประชาสัมพันธ์บึงตะเครงให้เป็นที่รู้จักของประชาชนในวงกว้างทั้งภายในและภายนอกจังหวัดพิษณุโลก โดยกิจกรรมครั้งนี้มีพนักงานเข้าร่วมทั้งหมด 10 คน จิตอาสาในการทำกิจกรรมรวม 50 ชั่วโมง