โรงงานสุราษฎร์ธานีร่วมวางแผนงานเชิงรุกสร้างป่าชุมชนลีเล็ดร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ร่วมวางแผนงานเชิงรุกสร้างป่าชุมชน

โรงงานสุราษฎร์ธานีร่วมวางแผนงานเชิงรุกสร้างป่าชุมชนลีเล็ดร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วันที่ 24 มิถุนายน 2566 | บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด ได้ลงพื้นที่ เพื่อรับสมัครอาสาสมัคร จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อชุมชนตำบลลีเล็ด พร้อมให้การต้อนรับ นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, คุณปรีชา วนชุติกุล ผู้ตรวจราชการกรม เขต 3 และคุณดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าชายเลน พร้อมคณะ ณ บ้านกำนันประเสริฐ ชัยจุกรณ์ ในการวางแผนเชิงรุกเพื่อทำให้ลีเล็ดเป็นป่าชุมชน ตามแนวทางที่บริษัทกำหนดไว้ในการจะนำ Innovative Solutions Partner มาใช้ สร้างสรรค์ แก้ปัญหาเชิงรุก และ ทำให้ทุกคนที่เราทำงานด้วยมั่นใจว่า เราเป็นพันธมิตรที่ไว้วางใจได้ ในการให้ความร่วมมื่อเพื่อแก้ไขปัญหาการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก