โรงงานสุราษฏร์ธานี โครงการ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม งานรวมน้ำใจสู่มัสยิดอิกอมาตุ้ลอิสลาม

ร่วมสนับสนุนกิจกรรม งานรวมน้ำใจสู่มัสยิดอิกอมาตุ้ลอิสลาม

โรงงานสุราษฏร์ธานี โครงการ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม งานรวมน้ำใจสู่มัสยิดอิกอมาตุ้ลอิสลาม

วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566 | บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด ร่วมสนับสนุนกิจกรรม งานรวมน้ำใจสู่มัสยิดอิกอมาตุ้ลอิสลาม งานรวมพลังสู่โรงเรียนเจริญศาสน์อิสลามวิทยา 27-28 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ มัสยิดอิกอมาตุ้ลอิสลาม หมู่ 3 ต.บ้างกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ในงานมีกิจกรรมร่วมดื่มน้ำชาการกุศล เพื่อหารายได้บำรุงการศึกษาด้านศาสนา (ภาคฟัรดูอีน) เป็นสวัสดิการครู และใช้จ่ายในกิจการมัสยิด