โรงงานระยอง โครงการ Raycol 3Rs for Kids (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่)

Raycol 3Rs for Kids

โรงงานระยอง โครงการ Raycol 3Rs for Kids (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่)

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 | บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด ร่วมในการดูแลและแบ่งปันชุมชนโดยรอบด้วยการส่งมอบขยะทั่วไปที่มีมูลค่าสามารถรีไซเคิลได้ เช่น ลังกระดาษ ขวดแก้ว และขวดพลาสติก เป็นต้น ซึ่งพนักงาน และครอบครัวของพนักงานร่วมกันคัดแยกอย่างถูกวิธีตามหลัก 3Rs ให้กับโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 เพื่อสมทบทุนอาหารกลางวัน และจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนจำนวน 330 คน