โรงงานพระประแดง ​​​​​​​กิจกรรม GOOD DRIVER FOR ALL

GOOD DRIVER FOR ALL

โรงงานพระประแดง ​​​​​​​กิจกรรม GOOD DRIVER FOR ALL

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 โรงงานพระประแดง ร่วมกับบริษัทผู้รับเหมาขนส่งสินค้า (Outsource) จัดอบรมให้ความรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานในการทำงานและการขนส่งสินค้า รุ่นที่ 5/2565 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 21 ท่าน เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย การพัฒนามาตรฐานการทำงานในการส่งมอบสินค้า รวมถึงการปฏิบัติตามกฏหมายการขนส่งและการรับรองผลการทบทวนอบรมให้กับผู้รับเหมาในการยื่นกรมการขนส่งประจำปี