บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ เริ่มต้นการใช้รถหัวลากไฟฟ้า ยกระดับการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics)

ยกระดับการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics)

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ เริ่มต้นการใช้รถหัวลากไฟฟ้า ยกระดับการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณสรนารถ นันทมนตรี รองกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจประเทศไทย ร่วมกับพันธมิตร บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX ซึ่งเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์พลังงานไฟฟ้าของไทย นำนวัตกรรมใหม่ในด้านการขนส่ง โดยการใช้รถหัวลากไฟฟ้า EV Tractor 423 kWh มาใช้เป็นครั้งแรก เพื่อขนส่งยางมะตอยจากแหลมฉบังสู่โรงงานโคราช เพื่อยกระดับการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) การใช้รถขนส่งระบบไฟฟ้านี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและแผนกลยุทธ์ขององค์กร ที่เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ รวมไปถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ถือเป็นกระแสโลก (Global trend) ที่มีความสำคัญในปัจจุบัน กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ฯ เชื่อมั่นว่า Green Logisticsจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน