กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ได้จัดงาน Tipco Asphalt Academy for Young Executives ครั้งที่ 1 ภายใต้รูปแบบงาน “Paving your Future Success”

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ได้จัดงาน Tipco Asphalt Academy for Young Executives ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 15-17 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ได้จัดงาน Tipco Asphalt Academy for Young Executives ครั้งที่ 1 ภายใต้รูปแบบงาน “Paving your Future Success” การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้รับเหมารุ่นใหม่ที่เข้ามารับช่วงต่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจากครอบครัว ผ่านการให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจ โดยมีคุณกฤษฎิ์ เศรษฐิน ผู้อำนวยการ – ฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยมุ่งเน้นทั้งแนวคิดด้านการวางแผนและการบริหารธุรกิจ การรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ เพื่อสานต่อธุรกิจต่อไปอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสืบทอดธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของลูกค้า การมีส่วนช่วยกลุ่มผู้รับเหมารุ่นต่อไปให้เติบโตอย่างยั่งยืนถือเป็นเป้าหมายสำคัญของเรา จึงได้จัดกิจกรรมในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งการทำกิจกรรมการประชุมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) การระดมสมอง และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันในด้านการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ตลอดจนสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างกลุ่มบริษัทฯและลูกค้า รวมถึงระหว่างกลุ่มลูกค้าด้วยกันเองอีกด้วย การจัดงานในครั้งนี้ เป็นโอกาสสำคัญให้เราได้ทำความรู้จักลูกค้าทั้งด้านไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) ทั่วไป การทำงาน ความกังวลเกี่ยวกับธุรกิจ และสิ่งที่ลูกค้าต้องการในอนาคต เพื่อให้เราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะเป็นพันธมิตรที่ดีของลูกค้าจากรุ่นสู่รุ่น

งาน Tipco Asphalt Academy for Young Executives ครั้งที่ 1 ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง และได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้า โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะจัดงานครั้งที่ 2 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในด้านการพัฒนาศักยภาพรอบด้านของกลุ่มผู้รับเหมารุ่นใหม่ ซึ่งจะแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับหัวข้อและกิจกรรมต่าง ๆ ในครั้งถัดไป