โครงการเปลี่ยนเชื้อเพลิง Hotoil จากดีเซล B7 เป็น B10 – โรงงานพระประแดง

เปลี่ยนเชื้อเพลิง Hotoil

โครงการเปลี่ยนเชื้อเพลิง Hotoil จากดีเซล B7 เป็น B10 – โรงงานพระประแดง

5 เมษายน 2566 | เป็นกิจกรรมที่โรงงานพระประแดงได้ดำเนินการเปลี่ยนเชื้อเพลิงของเครื่อง Hotoil จากดีเซล B7 เป็น B10 เพื่อเป็นการลดต้นทุนในกระบวนการผลิตและลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการดำเนินกิจกรรมนี้สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 195,907 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (1 กันยายน 2563 –31 ธันวาคม 2565)