โครงการติดตั้ง Solar Cell สำหรับไฟฟ้าแสงสว่างลานจอดรถ – โรงงานพระประแดง

ติดตั้ง Solar Cell

โครงการติดตั้ง Solar Cell สำหรับไฟฟ้าแสงสว่างลานจอดรถ – โรงงานพระประแดง

5 เมษายน 2566 | เป็นกิจกรรมในการใช้พลังงานทดแทนจากการติดตั้ง Solar Cell สำหรับไฟฟ้าแสงสว่างบริเวนลานจอดรถและพื้นที่อื่นๆ ในพื้นโรงงาน เพื่อช่วยในการลดค่าไฟฟ้าและลดเวลาในการทำงานในการเปิด-ปิด มีการดำเนินการติดตั้งใช้งานจำนวน 22 โคม ขนาด 200 วัตต์ สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 9,169 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565)