เข้าร่วมรายการห้องนั่งเล่า

Join the living room program

เข้าร่วมรายการห้องนั่งเล่า

8 สิงหาคม 2566 | บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติจากสื่อโทรทัศน์ช่อง NBT 11 เชิญเข้าร่วมรายการห้องนั่งเล่า เพื่อเป็นแขกรับเชิญในการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยด้านจราจรทางถนน (Road Traffic Safety Management System) ซึ่งครั้งนี้คุณพะเยาว์ วัฒนวาณิชกิจ หัวหน้าแผนกจัดจำหน่าย โรงงานพิษณุโลก ได้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการเข้าร่วมรายการและให้ความรู้ดังกล่าว รวมถึงกิจกรรมครั้งนี้ยังถือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ฯ อีกช่องทางหนึ่งด้วย