กิจกรรมโครงการขยะปันสุข โรงงานพระประแดง

โครงการขยะปันสุข

กิจกรรมโครงการขยะปันสุข โรงงานพระประแดง

5 เมษายน | โรงงานพระประแดง ให้ความสำคัญในการส่งเสริมคัดแยกขยะภายในองค์กรผ่านโครงการขยะแลกบุญ โดยมีการจัดกิจกรรมทุกวันจันทร์ เพื่อลดปริมาณขยะในการฝังกลบในองค์กรและการสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานในการคัดแยกขยะและนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งมีการบริหารจัดการตามมาตรการ Mitigation Hierarchy เพื่อนำรายได้จากการขายไปพัฒนาสังคมและชุมชน (มูลนิธิเพื่อเด็กด้อยโอกาส) และขยะประเภทพลาสติกส่งมอบไปยังวัดจากแดงเพื่อนำไปทำจีวรรีไซเคิล ต่อไป โดยมีการคัดแยกขยะในเดือนเมษายน จำนวน 260.72 kg.