โรงงานพระประแดง กิจกรรมโครงการป่าบางกระสอบ

กิจกรรมโครงการป่าบางกระสอบ

โรงงานพระประแดง กิจกรรมโครงการป่าบางกระสอบ

โรงงานพระประแดง ร่วมกับชุมชนข้างป่าบางกระสอบ ทำการตัดสางวัชพืชบริเวณรอบทางเดิน หลังจากได้ทำการสำรวจความพึงพอใจในการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนตามการขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5