หน่วยงานโยธาของนครหลวงเวียงจันทร์และกระทรวงโยธาธการและขนส่งประเทศลาว เข้าเยี่ยมชมและดูงานของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ในประเทศไทย

หน่วยงานโยธาของนครหลวงเวียงจันทร์และกระทรวงโยธาธการและขนส่งประเทศลาว เข้าเยี่ยมชมและดูงานของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566 หน่วยงานโยธาของนครหลวงเวียงจันทน์ และ กระทรวงโยธาธิการและขนส่งประเทศลาว ได้เดินทางมาเยี่ยมชมและดูงานของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ในประเทศไทย งานเกี่ยวกับแอสฟัลต์อิมัลชัน หรือ ยางมะตอยน้ำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงถนนในประเทศลาว  ได้เรียนรู้เทคนิคการทำสเลอรี่ซีล (Slurry Seal) รวมไปถึงได้ไปดูการทำงานของ Fibroseal ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดในการฉาบผิวทางของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ การเยี่ยมชมงานครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จ เพราะทำให้หน่วยงานถนนของประเทศลาวได้นำความรู้ที่ได้ไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาการก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนนในประเทศลาว กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการต้อนรับและให้ความรู้ครั้งสำคัญนี้ และยินดีที่จะพัฒนาถนนร่วมกับหน่วยงานถนนของประเทศลาวต่อไปในอนาคต