โรงงานนครราชสีมา กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด “นากลางเกมส์” ประจำปี 2566

กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด

โรงงานนครราชสีมา กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด “นากลางเกมส์” ประจำปี 2566

วันที่ 3-4 และ 10-11 มิถุนายน 2566 | บริษัททิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) โรงงานนครราชสีมา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง นำโดย นายถิ่น เติบสูงเนิน นายก อบต.นากลาง ได้ร่วมจัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด “นากลางเกมส์” ประจำปี 2566 ณ สนามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โดยบริษัทฯ ได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เพื่อการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ชุมชนใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น