โรงงานสุราษฎร์ธานี กิจกรรม แห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์

โรงงานสุราษฎร์ธานี กิจกรรม แห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พนักงานบริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด ได้เข้าร่วมสมโภชผ้าห่มพระธาตุ ที่ศาลหลักเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และในวันที่ 27 มีนาคม เวลา 10.00-17.00 น. ร่วมแห่ผ้าห่มพระธาตุฯ จากเชิงเขาท่าเพชร ไปยังพระธาตุศรีสุราษฎร์ รวมระยะทาง 2.5 กิโลเมตร นับเป็นการส่งเสริมประเพณีและร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่น