โรงงานพระประแดง โครงการขยะแลกบุญ​​​​​​​

Phra Pradaeng Plant Project for the Merit-Based Exchange of Garbage

โรงงานพระประแดง โครงการขยะแลกบุญ​​​​​​​

วันที่ 28 มกราคม 2566 ตัวแทนพนักงานจากโรงงานพระประแดง ร่วมกิจกรรมในโครงการขยะแลกบุญ กับทางวัดจากแดง ขยะที่บริจาคจำนวน 20.52 กก. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะต่างๆ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและการมีส่วนร่วมระหว่างบริษัทฯ กับหน่วยงานภายนอก