โรงงานสุราษฎร์ธานี โครงการรักษ์คลองท่าทอง

โรงงานสุราษฎร์ธานี โครงการรักษ์คลองท่าทอง

โรงงานสุราษฎร์ธานี โครงการรักษ์คลองท่าทอง

วันที่ 27 มกราคม 2566 บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด ได้ร่วมกับชุมชนบ้านสันติสุข, บางสำโรง, ท่าทอง, หลังคลัง และโรงเรียนบ้านสันติสุข เก็บขยะทำความสะอาดคลองท่าทอง รัศมี 4 กิโลเมตร นำขยะที่เก็บได้ไปเพิ่มมูลค่า และสอนเด็กนักเรียนในการคัดแยกขยะพร้อมรณรงค์ลดขยะ ไม่ให้ทิ้งขยะลงคลอง