โรงงานพระประแดง กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2566 และกิจกรรม Road Safety for Kids

โรงงานพระประแดง กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2566 และกิจกรรม Road Safety for Kids

วันที่ 13 มกราคม 2566 ตัวแทนพนักงานจากโรงงานพระประแดง ร่วมกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2566 พร้อมทั้งจัดกิจกรรม Road Safety for Kids กับทางคณะอาจารย์ นักเรียน โรงเรียนบางจาก เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้าคิด กล้าทำ ในการร่วมกิจกรรมและสร้างพัฒนาการต่างๆ และเพื่อส่งเสริมการสร้างความตระหนักความปลอดภัยจราจรทางถนน ในการลดอุบัติเหตุผ่านกิจกรรมต่างๆอีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและการมีส่วนร่วมระหว่างบริษัทฯ กับหน่วยงานภายนอก