รางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2564

2021

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 คุณพันธ์สิริ สุตเธียรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกลยุทธ์องค์กร เป็นตัวแทนกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Award) ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นรางวัลระดับสูงสุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยมีคุณวีรญา ปรียาพันธ์ ผู้อำนวยการประชาคมการเปิดเผยข้อมูล เป็นผู้มอบ ​​​​​​​ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลป์กรุงเทพฯ