รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2563

บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม
 
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 คุณชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัททิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม ของบริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด จาก พณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร