โรงงานนครราชสีมา กิจกรรมรำบวงสรวงวันฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2566

บวงสรวงย่าโม

โรงงานนครราชสีมา กิจกรรมรำบวงสรวงวันฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2566

วันที่ 23 มีนาคม 2566 | โรงงานนครราชสีมา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง นำโดยท่านนายอำเภอกฤษณธร เลิศสำโรง และนายถิ่น เติบสูงเนิน นายก อบต.นากลาง พร้อมทั้งข้าราชการและชุมชนตำบลนากลาง ได้ร่วมจัดกิจกรรมรำบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี (คุณย่าโม) ประจำปี 2566 ณ ลานอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โดยบริษัทฯ ได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมรำบวงสรวงคุณย่าโม เพื่อเป็นการเชิดชูวีรกรรมและคุณความดีของท่านท้าวสุรนารีให้อนุชนรุ่นหลังได้ตระหนักและถือเป็นแบบอย่างความกล้าหาญ ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามร่วมกับชุมชน