โรงงานสุราษฏร์ธานี ร่วมบูรณะหัองน้ำชุมชนสันติสุข ในการจัดงานกิจกรรมประจำปีของพี่น้องชาวมุสลิม

โรงงานสุราษฏร์ธานีร่วมบูรณะหัองน้ำชุมชนสันติสุข

โรงงานสุราษฏร์ธานี ร่วมบูรณะหัองน้ำชุมชนสันติสุข ในการจัดงานกิจกรรมประจำปีของพี่น้องชาวมุสลิม

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 | ทีมพนักงานของบริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด ได้ลงพื้นที่ช่วยซ่อมแซมห้องน้ำ ระบบประปา ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ให้เกิดความปลอดภัย และลดการรั่วไหล สูญเสียโดยไม่จำเป็น เพื่อเตรียมการในการจัดงานของชุมชนสันติสุข กิจกรรมสำคัญของพี่น้องชาวมุสลิม ซึ่งเป็นพันธกิจหลักในการส่งมองความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนให้กับทุกคนในสังคมด้วยนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ รวมไปถึงประเด็นการรับฟังความเห็นของชุมชนโดยรอบโรงงาน เพื่อการพัฒนาสังคมและความเป็นอยู่ที่ดี โดยผลความพึงพอใจในกิจกรรม 98.57%