ทายาทรับเหมาก่อสร้าง เข้าศึกษาดูงานก่อสร้างโครงการทางวิ่งเส้นที่ 3 สนามบินสุวรรณภูมิ

ทายาทรับเหมาก่อสร้าง เข้าศึกษาดูงานก่อสร้างโครงการทางวิ่งเส้นที่ 3 สนามบินสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ให้การต้อนรับกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นทายาทบริษัทรับเหมาก่อสร้างเข้ามาศึกษาดูงานที่โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ การศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเรียนรู้การทำงานในโครงการขนาดใหญ่และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจระหว่างทายาทบริษัทรับเหมาก่อสร้างได้ทำความรู้จักกันมากขึ้น โดยบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสืบทอดธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของลูกค้า การช่วยให้ทายาทรุ่นต่อไปเติบโตอย่างยั่งยืนถือเป็นเป้าหมายสำคัญของเรา

โครงการทางวิ่งเส้นที่ 3 สนามบินสุวรรณภูมิ เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่างานทั้งสิ้น 9,713 ล้านบาท ใช้แอสฟัลติกคอนกรีตกว่า 800,000 ตันมิกซ์ มีกระบวนการในการออกแบบการก่อสร้างแบบพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกที่มีความสามารถ โดยเฉพาะการนำเทคนิค Prefabricated Vertical Drains (PVD) และ Vacuum Consolidation Method (VCM) มาใช้ในงานปรับปรุงคุณภาพการรับกำลังของพื้นดินทางวิ่งและลานจอด มีการใช้ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยที่มีคุณภาพสูง ชั้นยางมะตอยแข็งแรงเป็นพิเศษเพื่อให้สามารถรองรับน้ำหนักของเครื่องบินได้อย่างมีประสิทธิภาพ​​​​​​​