กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์เปิดบ้านต้อนรับลูกค้า

Tipco Asphalt Group is hosting an Open House event to welcome customers

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์เปิดบ้านต้อนรับลูกค้า

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 คุณสัญญลักขณ์ บัวศรี ผู้จัดการโรงงานจังหวัดสุราษฏร์ธานี ของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์พร้อมคณะร่วมกันต้อนรับลูกค้า เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโรงงานผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีตให้ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) นับเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานและลูกค้า ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ เชื่อว่าความรับผิดชอบในการสร้างสิ่งที่ดีและความใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง บริษัทฯ สนับสนุนการร่วมแบ่งปันความรู้ให้แก่ลูกค้าในการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการส่งต่อความรู้ในครั้งนี้จะเป็นก้าวแรกและก้าวสำคัญ ตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจให้กับพนักงานและลูกค้าของเรา ในการปฏิบัติงานโดยยึดมั่นถึงประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนต่อไป