Tipco Asphalt Group wins Thailand Kaizen Awards 2023

Tipco Asphalt Group wins Thailand Kaizen Awards 2023

Tipco Asphalt Group wins Thailand Kaizen Awards 2023

โครงการ Kaizen จากโรงงานสุราษฎร์ธานี และโรงงานนครราชสีมา ได้รับ 2 รางวัลจากการประกวด Thailand Kaizen Awards 2023 ซึ่งจัดโดยสมาคมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 โดยโครงการทั้งสองเข้ารอบสุดท้ายในประเภท Kaizen Suggestion Systems ซึ่งเป็นผลงานรายบุคคลที่ปรับปรุงกระบวนการโดยใช้ต้นทุนอุปกรณ์หรืองบประมาณที่ไม่สูง ซึ่งมีโครงการที่เข้ารอบสุดท้ายทั้งหมด 31 โครงการ ผลการประกวดคือโครงการจากโรงงานสุราษฎร์ธานีได้รับรางวัลระดับ Silver และโครงการจากโรงงานนครราชสีมาได้รับรางวัลชมเชย

การประกวด Thailand Kaizen Awards 2023 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2023 ที่ศูนย์ฯไบเทค บางนา ประกอบด้วยการประกวด Kaizen 7 ประเภท จากผู้เข้าร่วมประกวดกว่า 1,000 โครงการ โดยมีโครงการเข้ารอบสุดท้ายในการนำเสนอที่ศูนย์ฯไบเทค บางนา จำนวน 108 โครงการ

โครงการจากโรงงานสุราษฎร์ธานี มีชื่อโครงการว่า อุปกรณ์ป้องกันหางรถเทรลเลอร์หลุด ประดิษฐ์และพัฒนาโดยคุณภคพล สุจริต ช่างซ่อมบำรุงชำนาญการ เกิดจากเป้าหมายด้านความปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุจากรถขนส่งสินค้าให้เป็นศูนย์ (Zero Truck Accident) ซึ่งส่งผลดีต่อธุรกิจคือส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้ตรงเวลาครบถ้วน และต่อสังคมชุมชนคือสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร่วมใช้รถใช้ถนน

โครงการจากโรงงานนครราชสีมา มีชื่อโครงการว่า ง่ายๆไม่ต้องปวด กวดด้วยบล็อกไฟฟ้า ประดิษฐ์และพัฒนาโดยคุณศราวุฒิ อภิวันท์ไตรรัตน์ พนักงานบรรจุยางถัง เกิดจากเป้าหมายด้านอาชีวอนามัยในการทำงาน เนื่องจากการประเมินทางการยศาสตร์แบบ REBA (Rapid Entire Body Assessment)* พบว่าในกิจกรรมการขันกวด (ขันกวด = ขันแน่น) ฝาปิดถังยางมะตอยเป็นกิจกรรมที่มีค่าความเสี่ยงถึงระดับสูง และเป้าหมายการลดความสูญเสียจากการ rework เมื่อเกิดฝาปิดรั่วซึม และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตคือลดเวลาการขัดกวดฝาปิด