บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ ลาว บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงานครบ 200,000 ชั่วโมงความปลอดภัย

ทิปโก้แอสฟัลท์ลาว

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ ลาว บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงานครบ 200,000 ชั่วโมงความปลอดภัย

ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 บริษัททิปโก้แอสฟัลท์ลาว ได้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงานครบ 200,000 ชั่วโมงความปลอดภัย โดยไม่มีการบาดเจ็บตั้งแต่เริ่มมีการผลิตในเดือนกันยายนปี 2563 เป็นต้นมา ทั้งนี้ทีมงานได้รวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จ และมุ่งเน้นในการคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย​​​​​​​การทำงานอย่างปลอดภัย 300,000 ชั่วโมง ในปี 2568