ประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ประจำปี 2564

2021

เป็นรางวัลที่จัดโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) เป็นการลดสถิติการประสบอันตรายโดยนับชั่วโมงสะสมของลูกจ้างที่ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นสูญเสียวันทำงาน

  • โรงงานสุราษฎร์ธานี ระดับทองแดง ทำงานสะสม ของลูกจ้าง 1,000,000 – 2,999,999 ชั่วโมง
  • โรงงานระยอง ระดับต้น ทำงานสะสมน้อยกว่าล้านชั่วโมง