รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว

2021

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้รับรางวัลทุกโรงงานในประเทศไทย

  • โรงงานพิษณุโลกได้รับรางวัล ระดับ 4 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
  • โรงงานระยองและโรงงานพระประแดงได้รับรางวัล ระดับ 4 ในปี 2564
  • โรงงานสุราษฎร์ธานี และโรงงานนครราชสีมา ได้รับรางวัล ระดับ 3