กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2565

Zero Accident

กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2565

หรือ Zero Accident Campaign 2022 จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) (สสปท.) กระทรวงแรงงาน เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีความมุ่งมั่นในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ผ่านการลดสถิติการประสบอันตรายในสถานประกอบกิจการโดยการนับชั่วโมงสะสมที่ไม่มีการเกิดุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นสูญเสียวันทำงาน

  • โรงงานพระประแดง ได้รับรางวัลในระดับต้น (มีชั่วโมงการทำงานสะสมน้อยกว่าน้อยกว่า 1,000,000 ชั่วโมง)
  • โรงงานระยอง และโรงงานสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลในระดับทองแดง (มีชั่วโมงการทำงานสะสม ตั้งแต่ 1,000,000 – 2,999,999 ชั่วโมง)