โรงงานสุราษฎร์ธานีโครงการรักษ์คลองท่าทอง

โครงการรักษ์คลองท่าทอง

โรงงานสุราษฎร์ธานีโครงการรักษ์คลองท่าทอง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 | พนักงานบริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด กับพนักงาน บริษัท ศรีธรรมสิทธิ์ จำกัด ได้ร่วมกันเก็บขยะที่ลอยน้ำในคลองท่าทอง บริเวณหน้าท่าเรือทิปโก้ เพื่อให้ลำคลองมีความสะอาด และสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และนำขยะที่เก็บได้ไปส่งมอบให้กับธนาคารขยะโรงเรียนวัดท่าทอง ทำการชำแหละขยะแยกประเภทวัสดุ เพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วนำไปจำหน่าย เงินที่ได้มานำไปเป็นทุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดท่าทอง โดยปริมาณขยะพลาสติกที่เก็บได้ 13 กิโลกรัม