ทิปโก้แอสฟัลท์ และ ARV ร่วมทุนจัดตั้ง “นิลา” บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ และระบบโดรนช่วยบริหารการควบคุมงานก่อสร้าง

ทิปโก้แอสฟัลท์ และ ARV ร่วมทุนจัดตั้ง นิลา - 1

ทิปโก้แอสฟัลท์ และ ARV ร่วมทุนจัดตั้ง “นิลา” บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ และระบบโดรนช่วยบริหารการควบคุมงานก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด (“SKYLLER”) ผู้นำด้านการพัฒนา และให้บริการตรวจสอบอุตสาหกรรมและโครงสร้างด้วยโดรน พร้อมระบบ AI หนึ่งหน่วยธุรกิจภายใต้ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (“ARV”) ในเครือบริษัท ปตท.สผ. ร่วมทุนจัดตั้ง บริษัท นิลา โซลูชั่นส์ จำกัด (“นิลา”) เพื่อพัฒนาระบบซอฟต์แวร์และระบบโดรนครบวงจร เพื่อใช้โดรนตรวจสอบงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย โดย ทิปโก้แอสฟัลท์ และ SKYLLER ถือหุ้นในนิลา ด้วยสัดส่วนร้อยละ 50 และร้อยละ 50

การร่วมลงทุนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างถนนและโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย ให้สามารถติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้าง และควบคุมการใช้วัสดุต่างๆ ในการก่อสร้างได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างแม่นยำและบริหารโครงการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความร่วมมือในครั้งนี้มีส่วนสำคัญทำให้ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสามารถประหยัดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านระบบซอฟต์แวร์ ด้วยระบบโดรน รวมถึงการทำงานร่วมกันในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบซอฟต์แวร์ให้รองรับการเติบโตของธุรกิจการก่อสร้างถนนในประเทศไทยต่อไปในอนาคต

โครงการนี้ เป็นหนึ่งในโครงการที่ผ่านเข้ากระบวนการพัฒนานวัตกรรรม Innovation Accelerator ตั้งแต่ปี 2564 และได้รับการพัฒนาจนเกิดเป็นธุรกิจใหม่ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม และการเป็นพันธมิตรผู้นำเสนอแนวทางสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม