รางวัลโรงงานทั่วไทย ร่วมใจต่อต้านยาเสพติด

โรงงานนครราชสีมาได้รับรางวัลโรงงานทั่วไทย ร่วมใจต่อต้านยาเสพติด จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

Recommended Posts