รางวัลสถานประกอบกิจการที่มีกิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงาน (Zero Accident Campaign 2019)

โรงงานสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ในระดับต้น จากสสปท. ร่วมกับกระทรวงแรงงาน

Recommended Posts