รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ

ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในระดับประเทศประจำปี 2562 รวม 4 รางวัล จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

  • โรงงานระยองได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นเวลา 13 ปี ระดับแพลทินัม
  • โรงงานสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นเวลา 13 ปี ระดับเพช
  • โรงงานนครราชสีมา และโรงงานพิษณุโลก ได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี ระดับทอง

Recommended Posts